Till startsida
Webbkarta

Projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS)

Inom projektet NAFS - Nationella prov i främmande språk - utvecklas på uppdrag av Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan. Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande, forskningsbaserade principer. Utöver arbetet med prov och bedömningsmaterial, är projektets medarbetare engagerade i lärarutbildning, lokal skolutveckling, nationella projekt samt i omfattande internationella nätverk.

Provdatum

Datum för nästa omgång nationella prov i engelska för grund- och gymnasieskola.

Exempel på provuppgifter

Typer av uppgifter som kan förekomma i prov i engelska på grundskole- och gymnasienivå

Skolverket

Skolverket

Information om provdatum, beställning, följebrev, infobrev till lärare och elever etc.

Information in other languages

Information

Auf Deutsch, in English, en español, en français