Till startsida
Webbkarta

Engelska 5 och 6

 

Syfte

 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.


De nationella proven kan också bidra till

  • att konkretisera ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

 

 

Nästa sida

Genvägar NAFS

Kontaktpersoner

Ansvarig för kursprovet i Engelska 5

Anna-Karin Lindqvist (e-post)
telefon: 031-786 21 57

Ansvarig för kursprovet i Engelska 6

Lena Börjesson (e-post)
telefon: 031-786 24 47

Övrig kontaktperson

Marianne Demaret (sekr.)
telefon: 031-786 24 42