Till startsida
Webbkarta

Nyheter

Prov i moderna språk finns i Bedömningsportalen. Se mer information om lösenord m.m. på Skolverkets hemsidor.

 Våren 2015

I månadsskiftet mars/april publicerades följande: 

 • Franska språkval åk9/franska2 - 
  Ett receptivt prov (höra och läsa)
 • Franska 4 - Ett receptivt prov (höra och läsa)
   
 • Spanska språkval åk9/spanska 2 -  
  Ett receptivt prov (höra och läsa)
 • Spanska 3 - Ett receptivt prov (höra och läsa)
 • Spanska 4 - Exempeluppgifter (höra och läsa)
   
 • Tyska språkval åk9/tyska 2 -
  Ett receptivt prov (höra och läsa)
 • Tyska 3 - Tala och samtala, en ny uppgift

 


  
Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk
Inom ramen för språkval för grundskolans årskurs 9 finns på Skolverkets hemsida ett kommentarmaterial i förmågorna. tala/samtala samt skriva.

I materialet finns kommenterade elevexempel i franska, spanska och tyska.

Genvägar NAFS