Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS)

Inom projektet NAFS - Nationella prov i främmande språk - utvecklas på uppdrag av Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan.

Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande, forskningsbaserade principer. Utöver arbetet med prov och bedömningsmaterial, är projektets medarbetare engagerade i lärarutbildning, lokal skolutveckling, nationella projekt samt i omfattande internationella nätverk.

Gemensamma principer

Provmaterialen har delvis olika syften men bygger på gemensamma principer.

  • Proven utgör en konkretisering av respektive läro- och kurs-/ämnesplans kommunikativa och funktionella språksyn. I samtliga material visas i s.k. testspecifikationer relationen mellan de olika uppgifterna och kurs-/ämnesplanen. Här framgår också vilka mål som inte prövas.
  • Proven skall vara ett stöd för lärare i bedömningen av elevernas språkfärdighet. De utgör därmed ett komplement till den kontinuerliga bedömning som görs i undervisningen.
  • Proven skall bidra till likvärdig bedömning och betygsättning i landet.
  • Samtliga material innehåller delar som på olika sätt prövar elevernas förmåga att förstå vad de hör och läser (reception) samt att själva uttrycka sig i tal och skrift (interaktion, produktion). Strävan är vidare att proven i så stor utsträckning som möjligt skall knyta an till de kulturmål som finns fastlagda i kursplanerna. Detta sker t.ex. genom text- och uppgiftsval samt genom användning av olika varianter av talat språk i avlyssningsavsnitten. Vidare finns i, och i anslutning till, vissa av materialen delar som fokuserar reflektion, själv- och kamratbedömning.
  • Ambitionen är att såväl material som uppgifter i proven skall vara så autentiska som möjligt.
  • Instruktioner till eleverna ges på respektive målspråk, och eleverna förväntas också använda enbart målspråket.
  • Eleverna ges i proven möjlighet att visa vad de kan, inte primärt vad de inte kan; detta innebär bl.a. att minuspoäng inte ges samt att materialens olika delar är av mycket skiftande slag, både vad gäller innehåll och svarsform, så att så många elever som möjligt skall komma till sin rätt.
  • Ambitionen är att det skall finnas en svårighetsmässig progression såväl inom som mellan de olika uppgifterna i proven.
  • Elevernas vilja och förmåga att förstå och att förmedla ett innehåll fokuseras vid bedömningen; förtjänster analyseras före brister; vid analys av fel distingeras mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.
  • Utvecklingen av provmaterialen sker i samarbete med aktiva lärare i respektive språk och med personer som har respektive språk som modersmål. I samband med omfattande utprövningar ges såväl medverkande lärare som elever tillfälle att kommentera de olika uppgifterna.


Närmare information om de olika provmaterialen ges under respektive provbeteckning.

Projektledare NAFS
AnnaKarin Lindqvist annakarin.lindqvist@ped.gu.se
Frank Perrotte frank.perrotte@ped.gu.se

Vetenskaplig ledare
Gudrun Erickson (Professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik) gudrun.erickson@ped.gu.se

 

 

Sidansvarig: Marianne Demaret|Sidan uppdaterades: 2019-04-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?