Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Engelska 7

Focus: Reception & Usage - Usage

Ämnesplanen i engelska fastslår bland annat att undervisningen:

  • ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

I autentiska kommunikativa situationer används språkförmågor sällan i isolerad form utan vanligen integrerade med varandra. För kursprovet i Engelska 7 vårterminen 2016 innebär detta bland annat att det huvudsakligen produktiva delprovet Focus: Writing även innehåller receptiva inslag (textbaserat bakgrundsmaterial). Se vidare under Focus: Writing.

På samma sätt är Focus: Usage ett exempel på integrering av läs- och skrivförmåga, där det krävs att man både förstår och kan tolka betydelse och funktion hos ord och meningar, och att man utifrån denna förståelse kan producera ett ord eller en fras som kompletterar meningen på ett strukturellt och stilistiskt fungerande sätt. Delprovet Focus: Usage avser att ge eleverna möjlighet att visa sin förmåga när det gäller att uttrycka sig med tydlighet och variation i mer formella och komplexa sammanhang, och de texttyper som används i Focus: Usage är därför huvudsakligen av denna karaktär.

Det som är språkligt tydligt i ett komplext sammanhang är inte nödvändigtvis samma sak som det som är tydligt i ett mindre komplext och mer informellt sammanhang. Mer avancerade och komplicerade texter kräver ofta ett högre mått av språklig precision för att bli läs- och tolkningsbara. Kursprovet för Engelska 7 innehåller därför delar som prövar elevernas förmåga att förstå språklig komplexitet och att kunna formulera sig med såväl stilistisk anpassning som språklig precision.

Focus: Usage anknyter specifikt till följande delar av kunskapskravet (exempel från betygssteget E):

  • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse … i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär [...]. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och [...] med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Det centrala innehållet i Engelska 7 tydliggör på flera ställen det fokus som finns på mer avancerat och komplext språk, t.ex.:

  • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär [...]. (från Kommunikationens innehåll)

Det centrala innehållet specificerar också att produktionen och interaktionen ska omfatta:

  • Bearbetning av språk och struktur i [...] andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

I Skolverkets Kommentarmaterial till ämnesplanen i engelska specificeras detta ytterligare och bl. a. finns följande formulering: "Den allsidiga kommunikativa förmågan innefattar också en ökande grad av språklig säkerhet. Det innebär att i möjligaste mån behärska språkets form, det vill säga vokabulär, fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. Med kunskaper om språkets form kan eleverna utveckla förmågan att uttrycka sig och kommunicera i allt mer avancerade och krävande sammanhang. De kan förstå, uttrycka sig och interagera med komplexitet, variation och precision." Se även avsnittet Lingvistisk kompetens i Gemensam europeisk referensram för språk, sid 106-115.

Uppgiftstyperna i Focus: Usage kan vara av olika slag, t.ex. olika former av textkomplettering.

Exempel på uppgiftstyper


 

 

Genvägar NAFS

Resultat - Kursprovet vt 2016

Rapport om kursprovet i Engelska 7

Sidansvarig: Marianne Demaret|Sidan uppdaterades: 2017-12-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?