Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Engelska 7

Focus: Writing

Ämnesplanen i engelska fastslår bland annat att undervisningen:

 • ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Delprovet Focus: Writing avser pröva skriftlig framställning och interaktion i enlighet med kunskapskravet (exempel från betygssteget E):

 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. 
 •  

Vårterminen 2018

Vårterminen 2018 anknyter delprovet Focus: Writing dessutom till följande delar av kunskapskravet (exempel från betygssteget E):

 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
 • Eleven [...] kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion [...].

Delprovet Focus: Writing är vårterminen 2018 integrerat med Focus: Reading. Innehållet i den skriftliga uppgiften anknyter till Ämnesplanen för Engelska 7, Central innehåll, på följande punkter:

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till [...] samhällsfrågor och arbetsliv [...]; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien [...].
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel [...] fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder
 • Strategier för att dra slutsatser om [...] texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
 • [...] skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, [...] resonerar, värderar, utreder, [...] och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor [...].

Eleverna ombeds skriva en text där de på ett relevant sätt ska förhålla sig till texterna i Focus: Reading. Dessa texter utgör alltså ett bakgrundsmaterial för det skriftliga delprovet. Det innebär att eleverna kommer att behöva använda ”strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor [...]” (se Centralt innehåll ovan).

Även om bedömningen inte kommer att kräva korrekt referenshantering i strikt bemärkelse måste eleverna visa att de på ett rimligt och tydligt sätt kan relatera sin text sätt till det lästa materialet. I instruktionen till eleverna uttrycks detta på följande sätt: Remember to include clear references stating the relevant source when you refer to the background material.
 

 

Genvägar NAFS

Resultat - Kursprovet vt 2016

Rapport om kursprovet i Engelska 7

Kontaktpersoner

Iani Hoff (e-post)
telefon: 031-786 37 96

Övrig kontaktperson
Marianne Demaret (sekr.)
telefon: 031-786 24 42

Sidansvarig: Marianne Demaret|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?